Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lính gác cung điện Anh 'làm trò'

Một lính gác bên ngoài cung điện Buckingham đang bị điều tra tội phá kỷ lật quân đội do đã làm trò vui cho các du khách trong lúc làm nhiệm vụ.

Đoạn video lan truyền trên YouTube cho thấy người lính mặc quân phục tề chỉnh, vừa duyệt binh vừa quay tròn rất hài hước.

Phát ngôn viên quân đội cho biết mọi quân nhân không đạt được tiêu chuẩn cao của quân đội sẽ phải chịu kỷ luật thích hợp.