Sư Sơn Hải
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhà sư Khmer phản đối chính phủ VN

Sư Sơn Hải nói về các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Việt Nam rằng "dân chủ là có biểu tình, có phát biểu ý kiến".

Là người từng đốt cờ Việt Nam trong một cuộc biểu tình trước đó, sư Sơn Hải muốn "Việt Nam nói một câu xin lỗi, nhận sự thực về lịch sử" thì sẽ chấm dứt được mọi hành động phản kháng.

Vị sư xuất thân từ tỉnh Trà Vinh nói khi ở Việt Nam ông từng bị bắt giam vì cáo buộc chống đối chính quyền.

Ông phản đối lời nói của Tham tán Đại sứ quán Việt Nam Trần Văn Thông về yêu sách của nhóm Khmer Krom có xuất xứ từ vùng Nam Bộ.

Họ nêu quan điểm rằng thời Pháp, biên giới vùng này đã thay đổi và vùng đất thuộc về Việt Nam và nay họ không đòi lại nhưng muốn chính phủ Việt Nam "thừa nhận sự thật đó".