Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Áp lực đại lục' ở Hong Kong

Nguyễn Giang hỏi chuyện Frank Ip, phóng viên BBC Tiếng Trung, người gốc Hong Kong rằng liệu các nguyên nhân cho làn sóng biểu tình tuần qua có dễ dàng mất đi.

Ông Frank Ip nói người biểu tình có thể giải tán bớt nhưng vẫn còn các cơn sóng ngầm, và sinh viên có thể đang chờ tìm một cơ hội khác.

Bên cạnh đó, sinh viên, giới trẻ Hong Kong cũng cảm thấy phải đối mặt với nhiều áp lực từ Trung Quốc trên thị trường lao động và cơ hội việc làm.

"Hong Kong đã thay đổi để đòi nhiều hơn từ những người có bằng đại học và cao hơn. Và trong lĩnh vực này, thanh niên Hong Kong cũng cảm thấy bị áp lực.

"Ở trong một những trường đại học hàng đầu ở Hong Kong, số liệu mới mà tôi đọc được nói số sinh viên bậc sau đại học từ Trung Quốc lục địa có khi chiếm tới 30% và đó cũng là lý do vị thế của người Hong Kong bị suy giảm," ông Frank phân tích.