Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nợ công chưa tính doanh nghiệp nhà nước

Việc không bao gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước vào thống kê nợ công đang gây nên những mối nguy tiềm ẩn cho an toàn nợ công của Việt Nam, theo Tiến sỹ kinh tế Phạm Thế Anh.

"Nợ công được công bố chính thức của Việt Nam hiện nay là nợ do chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương, không bao gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước", ông Anh nói với BBC từ Hà Nội hôm 14/10.

"Theo tôi thì nợ của doanh nghiệp nhà nước mới là nguy cơ tiềm ẩn và là rủi ro lớn nhất với an toàn nợ công của Việt Nam hiện nay."

"Nếu chúng ta nhìn vào thực tiễn thì có thể thấy có một số khoản nợ không được chính phủ bảo lãnh, nhưng khi làm ăn thua lỗ thì chính phủ vẫn phải đứng ra cam kết trả nợ thay."

"Trên thực tế, nợ của doanh nghiệp nhà nước hiện nay mà không được chính phủ bảo lãnh cũng gần tương đương với nợ công chính thức được công bố."

"Trong số các doanh nghiệp nhà nước có nợ lớn thì có rất nhiều doanh nghiệp làm ăn khó khăn, không trả được nợ.

"Nhiều doanh nghiệp có tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu lên tới 30 lần."

"Có thể điểm tên một số doanh nghiệp nhà nước đó như Công ty Hàng hải của Vinashin chuyển sang Vinalines, nợ có thể lên tới 70.000 - 80.000 tỷ."

"Các doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải và xây dựng cũng có hệ số nợ rất lớn, có thể lên đến hơn 10 lần."

"Đây là những mầm mống, nguy cơ đe dọa đến vấn đề an toàn nợ công của Việt Nam."