Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Việt Nam qua ống kính nhà báo Anh

Nhà báo Kim Megson gửi tới các bạn những hình ảnh tại miền Trung và Nam Việt Nam.

Kim đã tới nhiều nơi trong đó có Huế, Đà Lạt, Tuy Hòa, Cần Thơ, Châu Đốc và Đồng Hới.

Các bạn cũng có thể đăng ký để nhận các video dạng HD của BBC trên YouTube tại địa chỉ http://bit.ly/1CkBIB5.