Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tiền bầu cử giữa kỳ Mỹ từ đâu ra?

Phe Cộng hòa đang giành chiến thắng trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ, trong khi sự ủng hộ Tổng thống Obama và đảng Dân chủ ngày càng giảm.

Các chiến dịch tranh cử năm nay được cho là có chi phí lớn nhất từ trước tới nay, với mức chi trung bình trong những ngày sát bỏ phiếu là khoảng 19.5 triệu đôla/ngày.

Video đồ họa đặc biệt của BBC giải thích về nguồn quỹ tranh cử của các ứng viên.