Tân Đại sứ Việt Nam ở Anh Quốc, ông Nguyễn Văn Thảo
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tân Đại sứ VN nói về quan hệ Anh Việt

Tân Đại sứ VN tại Anh Quốc, ông Nguyễn Văn Thảo, cho biết quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Anh Quốc trong 40 năm qua là rất tốt đẹp.

Tuy nhiên ông cho rằng tiềm năng phát triển quan hệ song phương còn rất lớn và trong nhiệm kỳ của mình ông hy vọng sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan giữa hai nước để thúc đẩy hợp tác xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục.

Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh chú trọng hợp tác văn hóa nhằm tạo sự hiểu biết hơn nữa giữa người dân hai nước.

Hà Mi, BBC Việt Ngữ, London.