Đoạn còn lại của Bức Tường Berlin
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hình ảnh từ Bức tường Berlin

Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ đang được tổ chức ở nhiều nơi.

Sau khi được xây dựng vào ngày 13 tháng Tám năm 1961, bức tường Berlin được biết đến như Tấm màn Sắt chia cắt Tây Âu và Đông Âu cộng sản.

Nguyễn Giang, BBC Việt Ngữ, nói về sự thống nhất hai miền Đông và Tây Đức nhân dịp kỷ niệm này.