Bà Mary McKeon, Trưởng nhóm Tư vấn cho Chương trình phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với môi trường và Xã hội,
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

VN cần 'du lịch có trách nhiệm'

Du lịch xanh là hướng đi cho VN, theo bà Mary McKeon, Trưởng nhóm Tư vấn Chương trình phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với môi trường và Xã hội, một dự án trị giá 12 triệu euro do Liên hiệp châu Âu tài trợ,