Cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết trong tọa đàm
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tín nhiệm không ảnh hưởng tới 'vị trí'?

Cựu Đại biểu Quôc hội Nguyễn Minh Thuyết nói bỏ phiếu tín nhiệm không liên quan gì tới vị trí của các quan chức.

Trong tọa đàm trực tuyến với BBC hôm 20/11 trên Google Hangout và YouTube http://bit.ly/1x458k4, ông Thuyết nói.

"Về bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, thì tôi được biết là những lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần nói rằng là lấy nhiếu như thế này để động viên những người đã làm tốt nhiệm vụ của mình và nhắc nhở người chưa thực hiện tốt chứ chắc là nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới vị trí của các vị đâu.

"...Cả ba mức tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp và tín nhiệm thì đều là tín nhiệm cả.

"Vừa rồi 100% các vị ra lấy phiếu tín nhiệm đều được đại biểu tín nhiệm.

"Còn nếu bây giờ mình coi chỉ có tín nhiệm cao và tín nhiệm mới là tín nhiệm còn tín nhiệm thấp không phải là tín nhiệm thì vị đạt thấp nhất cũng là 62% thế thì tôi thấy chẳng có lý do gì để loại người ta nếu người ta đạt 62% tín nhiệm cao và tín nhiệm."

Đại biểu 'dễ tính'?

Vị cựu Đại biểu cũng nói các dân biểu của Việt Nam đã bỏ phiếu "dễ tính":

"...Các đại biểu ta dễ tính quá chứ kinh tế bết bát thế này, nợ công cao chót vót thế này, sắp thủng trần đến nơi rồi, nợ xấu thì chính trong báo cáo của Thủ tướng cũng nói rằng ở mức độ không an toàn rồi, bây giờ phải kéo về mức độ an toàn, tham nhũng thì không đẩy lùi được, tham nhũng thì không đẩy lùi được mà nó còn bành trướng hơn....mà Quốc hội vẫn bỏ phiếu thế thì tôi nói thật là quá dễ tính.!"

Về việc kiểm phiếu, ông Thuyết bình luận thêm:

"Hôm nay mới có thì giờ tôi so sánh các phiếu, tôi mới thấy có một điều hơi lạ chưa giải thích được là theo ông Huỳnh Văn Tý là Trưởng Ban kiểm phiếu, thì nói là trong kỳ họp này có 485 Đại biểu có mặt.

"Và trong 485 phiếu ấy thì có một số phiếu, tôi xin nhấn mạnh: một số phiếu trắng. Và có một số phiếu chỉ đánh dấu vào hai cột thôi, chứ không phải ba cột: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

"Thế thì những phiếu ấy, theo Đại biểu Huỳnh Văn Tý, Trưởng Ban kiểm phiếu là không hợp lệ.

"Thế nhưng mà tôi tra ra là có những vị như là ông Nguyễn Sinh Hùng hay là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, như là bà Nguyễn Thị Doan, thì vẫn đủ - cộng cả ba loại ấy lại thì vẫn đủ."

Và Giáo sư Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam, đặt dấu hỏi:

"Như thế không hiểu là số phiếu không hợp lệ nó nằm ở đâu? Trong khi đó thì ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Tấn Dũng có 484 phiếu thôi, là hụt đi đâu mất một phiếu?"