Phi cơ chiến đấu F-35 Lightning II
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

F35: 'Chiến đấu cơ hiện đại nhất'

Khi phi cơ chiến đấu F-35 Lightning II được đưa vào sử dụng, nó là trong số những phi cơ hiện đại nhất thế giới.

Kết hợp hệ thống vũ khí phức tạp với khả năng tàng hình, phi cơ F-35 được Hoa Kỳ, Anh Quốc và một loạt các quốc gia khác sử dụng.

Nhưng liệu lái phi cơ này thì sao? Các phi công nói lái phi cơ này dễ như điều khiển Nintendo vậy.

Phóng viên chương trình Khoa học Click của BBC, Dave Lee, đã được dành riêng cơ hội bay thử dùng hệ thống máy giả của BAE chuyên để đào tạo phi công và để tìm ra những gì chưa hoàn chỉnh trước khi đưa phi cơ thật vào hoạt động.