Lọ gốm đựng thuốc độc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cổ vật vớt từ tàu thuyền đắm gần Hội An

Ông Diệp Gia Tùng, vẫn được biết là chủ của ngôi nhà cổ Diệp Đồng Nguyên, là một người sưu tầm đồ cổ có tiếng tại Hội An, nơi một thời từng là thương cảng lớn tại miền Trung Việt Nam.

Ông có một bộ sưu tập vô cùng phong phú các cổ vật gốm sứ. Nhiều trong số những cổ vật này được vớt từ các con tàu đắm.

Đây là bộ sưu tập được tích lũy từ nhiều đời cha ông mà nay ông Diệp Đồng Nguyên cho biết ông vẫn cố gắng tiếp tục truyền thống của gia đình.