Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tân Đại sứ Hoa Kỳ chào Việt Nam

Tân Đại sứ Mỹ ở Việt Nam, Ted Osius, tự giới thiệu về mình và về triển vọng quan hệ hai nước trong một đoạn video bằng tiếng Việt.

Mở đầu video ông nói: “Xin chào các bạn. Tôi là Ted Osius. Quyết định của Tổng thống Obama bổ nhiệm tôi làm Đại sứ mới của Mỹ tại Việt Nam đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực”.

Trong video, ông cho biết mình đến Việt Nam năm 1996 “để giúp Đại sứ đầu tiên Pete Peterson đặt nền móng” cho quan hệ song phương.

Quyết định bổ nhiệm ông Osius được Thượng viện Mỹ thông qua hồi tháng trước theo đề cử của Tổng thống Barack Obama.