Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

VN có thể kiếm lợi từ việc giảm giá dầu

Việt Nam có thể có các biện pháp để kiềm chế tác động của việc giá dầu giảm và mang lợi về cho nền kinh tế, theo ý kiến một chuyên gia trong nước.

Nhận định trên được Tiến sỹ kinh tế Lê Đăng Doanh đưa ra trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 3/12.

"Việt Nam nhập rất nhiều sản phẩm dầu lửa như xăng dầu. Số xăng dầu nhập hàng năm cao hơn số dầu thô xuất khẩu", ông nói.

"Việt Nam cũng nhập khá nhiều sản phẩm dầu lửa khác như phân bón, chất dẻo, sợi tổng hợp."

"Tất cả những sản phẩm này nếu giá giảm xuống thì sẽ giúp Việt Nam có điều kiện giảm giá và kiềm chế lạm phát, làm nguồn thu thực tế của người dân được lợi."

"Nhưng cho đến nay cuộc họp của chính phủ cuối tháng 11 vừa rồi, tôi thấy chưa đề cập đến các khoản có lợi cho kinh tế Việt Nam từ việc giảm giá dầu."

"Nếu Việt Nam biết tận dụng thì có thể giảm đáng kể thiệt hại từ việc giảm giá dầu, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, ổn định kinh tế vĩ mô."