Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Sáu thập niên Mỹ-Cuba trong 60 giây

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hoanh nghênh một 'chương mới' trong quan hệ của Hoa Kỳ với Cuba và tuyên bố động thái bình thường hóa quan hệ ngoại giao và kinh tế với đảo quốc cộng sản.

Ông cũng nói cả Cuba lẫn Hoa Kỳ đều là "những người dân châu Mỹ."

Nhưng điều gì đã làm chuyển biến quan hệ hai nước kể từ khi Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959?

Mời quí vị theo dõi 60 giây video điểm lại 6 thập niên quan hệ Mỹ-Cuba.