Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Xếp hàng dài mua số mới Charlie Hebdo

Người dân tại Pháp xếp hàng dài từ sớm tại các quầy bán báo để đón mua số mới nhất của tạp chí Charlie Hebdo ra ngày hôm nay.

5 triệu bản được in và phát hành một tuần sau khi các tay súng giết 12 người tại tòa báo này và 5 người khác ở Paris.

Trang bìa tạp chí có hình Đấng Tiên tri Muhammad khóc và mang biển hiệu nói "Tôi là Charlie” – thông điệp ủng hộ cho tạp chí này.