Người máy mini biểu diễn nhảy đồng bộ tại Tokyo
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người máy mini biểu diễn nhảy đồng bộ

Muốn biết nhảy cứng nhắc như robot thế nào, mời các bạn xem video với 100 robot mini biểu diễn nhảy đồng bộ tại Tokyo.

Mỗi robot này cao 35cm và có giá 1500 đôla.