Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hiểu thêm về chính sách tiền tệ mới của EU

Ngân hàng Trung ương châu Âu thông báo sẽ thực hiện chương trình nới lỏng định lượng khổng lồ với giá trị hơn 1 nghìn tỷ Euro nhằm kích thích nền kinh tế khối châu Âu.

Nhưng nới lỏng định lượng có nghĩa là gì? Và vì sao lại xảy ra vào lúc này? BBC giải thích về chính sách mới của khối châu Âu trong 70 giây.

Video do Mohamed Madi và Tom Donkin sản xuất.