Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Con tôi không phải kẻ thù của IS'

Hạn chót dân quân IS đưa ra dọa giết hai người đàn ông Nhật đã qua và mẹ của một trong hai con tin đã gửi thông điệp tới IS thông qua truyền thông.

Mẹ của Kenji Goto, nhà báo tự do, nói “Kenji không phải là kẻ thù của IS. Làm ơn hãy thả con tôi ra”.