Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chó máy làm được trò gì hay?

Boston Dynamics, công ty con của Google, vừa cho ra một loại “chó máy” được đặt tên là Spot, nặng 73 kg.

Spot có thể đi lại trong nhà, ngoài đường, giữ được thăng bằng rất tốt, leo được cầu thang và nó có bộ cảm ứng giúp định hướng và chạy cùng người với

Boston Dynamics nổi tiếng vì tạo được các robot chạy nhanh thập chí hơn người và cỏ thể nhảy xa tới hơn 9 mét. Công ty này cũng tạo các loại robot cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.