Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ai lợi ai thiệt khi giá dầu giảm

Opec nay là tổ chức cung cấp hơn 30% lượng dầu cho toàn thế giới, giảm từ mức 50% hồi thập niên 1970, một phần do các nhà sản xuất dầu đá phiến của Hoa Kỳ vốn khởi nghiệp từ cách đây 10 năm và hiện đang phát triển mạnh.

Hệ lụy của việc giá dầu giảm đã được chứng kiến tại nhiều khu vực trong ngành này và có thể kéo dài trong các tháng và thậm chí tính bằng các năm tới.

Nếu không có việc Opec tác động hỗ trợ cho giá dầu và nhu cầu dầu giảm do do tăng trưởng kinh tế thế giới chững lại, giá dầu nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức dưới 100 USD/thùng trong những năm tới.