Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Sinh viên VN và 'Ngày sắc màu'

Sinh viên Việt Nam tại Trường University College of London vào hôm 24/03 đã tổ chức ngày “Sắc Màu Việt Nam”.

Ngoài một phòng trưng bày tranh, những người tới dự cũng đã có cơ hội biết thêm về Việt Nam thông qua các trò chơi giải trí, các tiết mục múa hát, nhảy hiện đại, và ẩm thực mà một số nhà hàng Việt ở London tham gia để quảng bá.

Tại đây, nhà báo Anh Bill Hayton, người đã viết sách về Việt Nam và từng làm việc tại Hà Nội, đã cập nhật cử tọa về một số thay đổi về kinh tế và xã hội trong giai đoạn hiện nay tại Việt Nam.

Cộng tác viên BBC Phạm Cao Phong tới dự và có bài tường thuật.