Phóng viên BBC Brian Barron, người đã có mặt tại Việt Nam ngày 30/4/1975, trở lại đây sau 10 năm, 1985
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cuộc chiến VN: BBC trở lại VN năm 1985

Nhân 40 năm ngày cuộc chiến kết thúc, BBC Việt Ngữ giới thiệu lại một vài phóng sự của các phóng viên BBC đã có mặt tại Việt Nam và gửi tường thuật trong các dịp kỷ niệm ngày cuộc chiến kết thúc, từ năm 1975-2005.

Tiếp theo tường thuật của phóng viên BBC Michael Sullivan từ Sài Gòn ngày 30/4/1975, là tường thuật của phóng viên BBC Brian Barron, người đã có mặt tại Sài Gòn những ngày cuối cùng của cuộc chiến.

Năm 1985, Brian Barron trở lại Việt Nam và có tường thuật về những thay đổi của đất nước này sau 10 năm ngày ngày cuộc chiến kết thúc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tường thuật của các phóng viên BBC từ Việt Nam vào các dịp tháng Tư năm 1995 và 2005.