Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Tôi rời VN vì gặp khó khăn tinh thần'

Một luật gia hiện đang sống ở miền Nam California nói với BBC rằng ông bỏ đất nước để đi vượt biên vì đã ‘mất hết niềm tin’ vào cuộc sống và ‘khác biệt trong quan điểm với chính quyền cộng sản’.

Luật gia Trần Hưng và vợ con đã đến Mỹ vào năm 1990. Ông kể lại cho BBC những gì đã xảy ra với gia đình ông vào ngày 30/4 năm 1975 và những năm tháng sau đó