Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Chúng tôi sẵn sàng hoà hợp hoà giải'

"Đúng nhất phải gọi ngày 30/4 là ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vì giải phóng là đương nhiên thống nhất đất nước rồi," ông Huỳnh Văn Chịa, cựu chiến binh du kích Củ Chi nói với phóng viên Hồng Nga tại khu di tích địa đạo Củ Chi hôm 28/4.

Ông Chịa, năm nay 70 tuổi, theo du kích từ năm 14 tuổi. Bị thương vào mắt và mất một tay, nay ông sống ở địa phương.

Ông nói: "Chúng tôi sẵn sàng hoà hợp hoà giải, nhưng còn phụ thuộc vào phía bên kia, họ có muốn hay không".