Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

MC Nam Lộc nói về 'Sài Gòn ơi vĩnh biệt'

Nam Lộc, người nổi tiếng với một số nhạc phẩm và vai trò dẫn chương trình ca nhạc tại hải ngoại nói về nhạc phẩm 'Sài Gòn ơi vĩnh biệt'.

‘’Khi tôi sang Hoa Kỳ tôi rất cô đơn lúc đó, tôi nhớ Sài Gòn. Nhạc lý của tôi rất hạn chế nên tôi thậm chí không hoàn tất được ca khúc 'Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt'.

"Tôi viết cho riêng mình vì cả gia đình tôi ở lại Việt Nam’’, ông Nam Lộc nói với Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt trong cuộc phỏng vấn vào tháng 9/2012.