Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kỷ niệm 40 năm 30/4 tại California

Cộng tác viên BBC, nhà báo Trần Nhật Phong gửi về một số hình ảnh trong ngày 30/04 năm nay tại Little Saigon, Quận Cam, California, Hoa Kỳ.