Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Nhà nước VN cần sửa đổi Hiến Pháp'

Một luật gia hiện đang sống ở miền Nam California nói với BBC rằng ông bỏ đất nước để đi vượt biên vì đã ‘mất hết niềm tin’ vào cuộc sống và ‘khác biệt trong quan điểm với chính quyền cộng sản’.

Ông Trần Hưng rời Việt Nam sang Mỹ hồi 1990 cùng vợ con và gia đình.

Khi đến Mỹ, ‘nhờ sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ, nhờ sự bao dung của nhân dân Mỹ mà chúng tôi vẫn sống được và có tương lai tốt đẹp cho chính mình và con cháu,’ ông nói.

Khi đến Mỹ, gia đình ông được trợ cấp để sống trong tám tháng đầu tiên nhưng chưa hết thời gian đó ông đã xin làm, ông kể.

“Nước Mỹ rất là tử tế. Họ cho chúng tôi đi thi và nhận chúng tôi vào làm việc.”

“Điều làm chúng tôi buồn nhất là ở một xứ sở khác máu tanh lòng, không phải bà con đồng bào của mình lại đưa bàn tay ra giúp đỡ mình vô cùng tận tình trong khi ở trên quê hương mình thì mình bị lưu đày,” ông nói.

“Khó khăn thì có khó khăn nhưng với sự giúp đỡ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi đã vượt qua dễ dàng,” ông nói thêm.

Nhìn về tương lai Việt Nam, ông nói cần phải thay đổi Hiến Pháp và loại bỏ quyền lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản. "Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói rằng Đảng lãnh đạo và đó là nguyên tắc của Đảng Cộng sản."

"Khi Đảng còn lãnh đạo thì hệ thống tư pháp không thể độc lập, và khi hệ thống tư pháp không thể độc lập thì người dân không thể góp ý kiến để xây dựng đất nước được," ông nhận xét.

Cuộc phỏng vấn của BBC Việt ngữ với luật gia Trần Hưng được thực hiện tại văn phòng làm việc của ông ở Quận Cam trong tháng Tư, 2015 tại Nam California.