Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Dân phải có tiếng nói trong việc chọn lãnh đạo'

Phương hướng nhân sự lãnh đạo Đảng khóa 12 là chủ đề quan trọng hàng đầu tại hội nghị trung ương 11 vừa khai mạc hôm thứ Ba ngày 5/5.

Trao đổi với BBC, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị từ trong nước, cho rằng người dân Việt Nam ‘khó có thể trông chờ gì trong việc lựa chọn nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam’.

“Tất cả những việc họ làm đều trong vòng nội bộ của Đảng,” ông A giải thích, “Người dân không thể được biết và không ảnh hưởng được gì cả.”

Về phần mình, ông A nói ông ‘không đặt hy vọng vào bất kỳ ai’ trong Đảng Cộng sản hiện nay, ‘kể cả những người đương nhiệm, những người ở lại lẫn những người sắp tới có thể vào Bộ Chính trị’.

Cũng theo ông A thì người dân Việt Nam ‘phải có tiếng nói của mình’ trong việc lựa chọn những người lên làm lãnh đạo quyết định tương lai đất nước.

“Người dân phải có tiếng nói của mình và tiếng nói đấy phải buộc Đảng Cộng sản phải thay đổi chính sách của họ và tốt hơn nữa là đẩy Đảng Cộng sản đến chỗ cạnh tranh chính trị để lên nắm quyền lực,” ông nói.

“Chỉ với bầu cử công bằng tự do lúc đó người dân bằng lá phiếu của mình mới thật sự có sự lựa chọn,” ông nói thêm.