Lở đất gần biên giới Trung Quốc do động đất ở Nepal
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đợt động đất mới nhất ở Nepal gây lở đất

Trận động đất mới đây nhất tại Nepal đã gây ra đất lở ở Dhunche gần biên giới với Trung Quốc.

Những hình ảnh video trận đất lở này do James Shaw của Hội Chữ Thập Đỏ Canada ghi được.