Diễu binh ở lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hồi năm 2005
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đoạn nào di chúc Hồ Chí Minh bị cắt?

Nhân 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Bùi Tín, sống lưu vong ở Pháp và nói ông là bạn "rất thân" của ông Vũ Kỳ, thư ký cho nhà cựu lãnh đạo miền Bắc, cho biết ba điểm bị cắt khỏi di chúc của người khai sinh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Một điểm đã được nhiều người biết là đề nghị được hỏa táng và tro chia làm ba để chôn ở ba khu đồi trên ba miền đất nước.

Hai điều còn lại mời các bạn xem thêm trong video do nhà báo tự do Phạm Cao Phong thực hiện.

Bản chất lượng cao hơn của video cũng có trên YouTube của BBC Tiếng Việt.