Một người Rohingya
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người Rohingya là ai?

Người Rohingyas - một nhóm người sắc tộc theo Hồi giáo mà trên thực tế là vô quốc gia - đã và đang bỏ chạy hỏi Myanmar từ hàng chục năm nay.

Nhưng tại sao hàng ngàn người nay đang bị kẹt ngoài biển? Và các nước láng giềng của Myanamar đã phản ứng như thế nào trước làn sóng người Rohingya di cư này?

BBC News giải thích qua 90 giây video.

Video do Mohamed Madi thực hiện.

Nguồn: Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Quốc tế về Di trú