Tổng thư ký LHQ, ông Ban Ki-Moon, gặp gỡ Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tổng thư ký LHQ nói tới tranh chấp Biển Đông

Tổng thư ký LHQ, ông Ban Ki Moon, vừa bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam bắt đầu từ ngày 22 đến 23 tháng Năm.

Tại đây ông gặp gỡ và làm việc các vị lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sáng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bàn về hợp tác giữa quốc gia Đông Nam Á này và LHQ cùng một số chủ đề khác trong đó có an ninh vùng và nhân quyền.