Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter tại Đối thoại Shangri-La, Singapore
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mỹ kêu gọi ngưng cải tạo đảo ở Biển Đông

Hoa Kỳ vừa kêu gọi ngưng ngay lập tức và lâu dài việc cải tạo đảo của tất cả các quốc gia nhận chủ quyền tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp.

Phát biểu tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter nói với Trung Quốc rằng hành xử của họ tại khu vực là vượt ra ngoài khuôn khổ các tiêu chí và quy tắc quốc tế.

Phóng viên BBC Bill Hayton tường thuật.