Gia đình nghệ nhân ca trù Nguyễn Văn Mùi, con trai Nguyễn Văn Khuê và cháu gái Nguyễn Thu Thảo
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người giúp nhạc cổ VN được UNECO công nhận

Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê, nhạc sỹ và nhà nghiên cứu âm nhạc, vừa qua đời tại Sài Gòn ở tuổi 94.

Nói chuyện với BBC Việt Ngữ, nghệ sĩ đàn đáy và con trai nghệ nhân ca trù Nguyễn Văn Mùi, ông Nguyễn Văn Khuê cho biết Giáo sư Trần Văn Khê là người đã có rất nhiều đóng góp cho việc giới thiệu và truyền bá ca trù, "một thể loại âm nhạc độc nhất vô nhị của dân tộc Việt Nam, gắn liền với văn chương, lễ hội, phong tục tập quán Việt Nam" ra thế giới.

Vẫn theo nghệ sĩ Nguyễn Văn Khuê thì giáo sư Trần Văn Khê cũng là người đã có công lớn trong việc phục dựng lại để ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

"Ông mất đi là một tổn thất rất lớn cho dòng nghệ thuật dân gian của nước nhà," ông Khuê nói.