Tuần hành vì quyền của người đồng tính và chuyển giới tại London 2015
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tuần hành vì quyền của người đồng tính

Các hoạt động ăn mừng quyền của những người đồng tính đã diễn ra tại nhiều nước trên thế giới.

Khoảng 30 ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành trên các đường phố trung tâm thủ đô London (Anh Quốc) và hàng ngàn người diễu hành tại thủ đô Paris (Pháp), Seoul (Hàn Quốc), Berlin (Đức), Santiago (Chile), Manila (Philippines), Lima (Peru) và San Francisco (Hoa Kỳ).