Bác sỹ Nguyễn Quốc Quân
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Mỹ muốn nghe về tình hình Việt Nam'

Nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam ở hải ngoại, bác sỹ Nguyễn Quốc Quân, thuật lại nội dung chính cuộc tiếp của Nhà trắng với các nhà hoạt động và đại diện tổ chức, đảng phái Việt Nam tại Hoa Kỳ hôm 01/7/2015.

Theo nhà hoạt động, giới ngoại giao Mỹ muốn qua dịp này lắng nghe các nhà hoạt động của Việt Nam trình bày quan điểm và chia sẻ thông tin về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, cũng như lắng nghe các 'đề đạt, kiến nghị' nhằm cải thiện hồ sơ dân chủ nhân quyền ở Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi thông tin liên quan chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, tới Hoa Kỳ, dự kiến vào đầu tuần sau (7/2015).