Gấu trúc sinh ba sắp sinh nhật tròn một tuổi tại Trung Quốc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Gấu trúc sinh ba ở TQ sắp tròn một tuổi

Khu bảo tồn Chimelong tại tỉnh Quảng Đông thuộc miền Nam Trung Quốc đang chuẩn bị sinh nhật cho nhóm gấu trúc sinh ba đang được nuôi tại đây.

Ba con gấu trúc này, Manh Manh, Soái Soái và Đáo Đáo, sinh ngày 29 tháng Bảy năm 2014 tại thành phố Quảng Châu.

Người ta tin rằng đây là nhóm gấu trúc sinh ba sống lâu nhất từ trước tới nay.