Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Việt Nam và cơ hội đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh, trước có tên Sài Gòn, là nhịp đập của nền kinh tế. Dù sàn chứng khoán có đang lao dốc ở Trung Quốc, hỗn loạn chính trị ở Thái Lan và Malaysia, Việt Nam vẫn đang tăng trưởng.

Việt Nam có dân số trẻ trung, khao khát có việc làm, mức lương phải chăng.

Năm ngoái, số dự án đầu tư nước ngoài tăng gấp đôi. Kinh tế năm nay tăng hơn 6%.

Do vậy, Việt Nam là địa chỉ hấp dẫn đối với nhiều nước trên thế giới.

Nhìn quy mô những chuyện đang xảy ra, người ta có thể thấy đất nước này đã đi xa thế nào.

40 năm trước, cuộc chiến Việt Nam khủng khiếp kết thúc tại Sài Gòn. Ngày hôm nay, Việt Nam đang thay đổi, cực nhanh.

Nhưng với những ai đã ở đây một thời gian thì sẽ biết là họ được cảnh báo.

Vì Việt Nam vẫn có nhà nước độc đảng, và quá trình ra quyết định thường diễn ra bí mật.

Chỉ mới ba năm trước, nền kinh tế ở đây rúng động vì các vụ tham nhũng, quản lý kém trong một loạt doanh nghiệp nhà nước.

Tường thuật của phóng viên BBC Jonathan Head.