Biên giới Nam Bắc Hàn
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nam và Bắc Hàn nổ súng qua biên giới

Hôm thứ Năm, Nam Hàn vừa cho di tản những thường dân ra khỏi khu vực ở biên giới phía tây nước này sau khi xảy ra nổ súng giữa hai nước.

Tin tức nói rằng Bắc Hàn đã bắn một trái đạn pháo vào đơn vị quân sự của Nam Hàn, khiến Nam Hàn bắn vài tràng đạn pháo trả đũa, theo Bộ Quốc phòng Nam Hàn.

Hai nước Nam-Bắc Hàn trên thực tế vẫn đang có chiến tranh vì cuộc chiến 1950-53 kết thúc bằng một thỏa thuận ngưng bắn, chứ không phải là một hiệp định hòa bình.