Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thái Lan tịch thu và nghiền nát ngà voi

Thái Lan vừa tiêu hủy hơn hai tấn ngà voi bất hợp pháp trong một sự kiện được tổ chức công khai.

Tom Milliken, từ mạng lưới theo dõi tình trạng buôn bán động vật hoang dã trên thế giới, Traffic, nói rằng chính phủ Thái Lan muốn tỏ rõ cam kết chấm dứt nạn buôn bán ngà voi bất hợp pháp.

Thủ tướng Thái Lan đã đưa chiếc ngà đầu tiên vào máy nghiền, trước khi các đoạn ngà voi, đồ nữ trang và đồ trang sức làm bằng ngà voi bị đưa vào tiêu hủy.