Dương Thắng, giảng viên toán, Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc ĐHQGHN
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đề thi 2 trong 1 là 'một thất bại'

Những thay đổi cách tổ chức thi cử và xét tuyển đại học vừa lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam năm nay đang trở thành đề tài tranh luận nhiều tại Việt Nam sau khi nó để lộ những bất cấp trong quá trình thực thi các đối mới này.

BBC Tiếng Việt đã hỏi ông Dương Thắng, giảng viên Khoa Toán, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, về suy nghĩ của ông nhân cải tổ thi cử này.

Ông Dương Thắng cho rằng các chủ trương thay đổi vừa rồi của Bộ (tổ chức thi hai trong một, tức sử dụng điểm thi trung học phổ thông để xét tuyển đại học), là một ý định tốt, muốn cải tiến, muốn tạo thêm cơ hội cho học sinh, và nó cho thấy Bộ đã mạnh dạn thay đổi.

Tuy nhiên khác với nhiều người khác, ông cho rằng cấu trúc đề thi là một thất bại: "Vì hai kỳ thi trong một nên cùng lúc phải đạt được hai mục đích: là làm sao trên 90% học sinh đỗ tốt nghiệp và vừa dùng đề đó để tuyển sinh vào đại học, mà phổ của các trường ĐH lại rất rộng, mà chung một đề thì rất khó, hay có thể nói là không thể giải quyết được," ông Thắng nói.

Ông cũng nói tới việc cần xem lại mục đích của cải cách giáo dục, mà ông nhắc tới ba mục đích chính, gồm a) giảm tải sức nặng của việc học hành thi cử đang đè nặng lên học sinh; b) cải cách giáo dục để giúp kiến thức học sinh có hiệu quả hơn, và giúp cho công việc và xã hội; c) và cải tiến phải giúp phân luồng tốt hơn cho học sinh, cơ chế phải chọn được người tài và có tư chất phù hợp với nghề nghiệp công việc của mình.

Trên cơ sở những mục đích này thì theo ông những thay đổi gần đây chưa giúp được gì nhiều các vấn đề này.