Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đổi mới cán bộ là lĩnh vực rất khó'

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, ông Bùi Quang Vinh, cho rằng đổi mới cán bộ là một lĩnh vực rất khó và là "nguyên nhân của mọi nguyên nhân, bới vì con người làm nên tất cả, những rào cản cũng do con người đẻ ra và những đổi mới cũng do con người gây dựng".

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC Việt Ngữ nhân chuyến thăm London dự Diễn đàn kinh tế, Bộ trưởng Vinh cũng cho biết "Việt Nam đang nghiên cứu đế có một chọn lựa cơ chế nào để người dân có thể tham gia vào việc chọn ra người lãnh đạo cao nhất cho đất nước và cũng có thể hạ bệ họ khi họ không làm được lời hứa cam kết trước nhân dân, trước dân tộc."

"Nếu một cơ chế dựng lên được mà không cho xuống được là một cơ chế không giúp cho sự phát triển của đất nước," ông Vinh nói.

Trước hết ông nói về việc cần thiết phải cải cách thể chế để tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường.

Diễn đàn Kinh tế là một trong những nỗ lực nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc, kết hợp với Mạng lưới Việt Nam - Anh Quốc và Nhóm Harvey Nash tổ chức.