Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người Nhật và kinh nghiệm làm việc ở VN

Một chuyên viên từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) nói về kinh nghiệm sống và làm việc tại Việt Nam.

Bà Yuko Morita, Cố vấn Cao cấp Hình thành Dự án của JICA Việt Nam từng sống tại nhà dân ở Bắc Giang để học tiếng Việt và làm việc tại đây và cả ở tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên.

Trong tuyên bố chung Nhật Việt trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhật Bản khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam, bao gồm thông qua việc sử dụng ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng và năng lượng, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực.