Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao Anh và Trung Quốc nay thân thiết?

Việc Anh bỗng kết thân với Trung Quốc khiến một số quốc gia đồng minh lâu năm không hài lòng.

Nhưng điều gì khiến hai quốc gia từng không mấy ưa nhau nay quyết định bước vào 'kỷ nguyên vàng'?

BBC nhìn lại lịch sử quan hệ giữa hai quốc gia, và giải thích lý do chính dẫn tới việc Anh long trọng nghênh đón lãnh đạo Trung Quốc vào tuần này.