Trình diễn thời trang làm từ kẹo sô-cô-la ở Paris
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Paris: Thời trang làm từ sô-cô-la

Những người mẫu thời trang tại Paris bước ra trình diễn trong những bộ quần áo làm hoàn toàn từ sô-cô-la.

Các thiết kế này là sự phối hợp giữa các nhà thời trang và các hãng sô-cô-la nổi tiếng.

Thách thức lớn nhất trong việc sáng tạo ra các tác phẩm này là nguy cơ quần áo có thể bị chảy trong khi mặc hay ngay trên sàn diễn.