Ảnh cảnh phá tường Berlin, lãnh tụ Palestin ông Yasser Arafat và động đất ở Colombia
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tuần này năm xưa: 9 tháng Mười Một

Nhìn lại một số sự kiện chính diễn ra đúng tuần này vào nhiều năm trước như Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, chấm dứt gần 30 năm chia cắt đất nước Đức, hay lãnh tụ người Palestine, ông Yasser Arafat qua đời năm 2004 và vụ núi lửa phun tại Colombia khiến khoảng 20 ngàn người thiệt mạng năm 1985.