Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao phụ nữ có ít đất hơn nam giới?

Trên toàn thế giới, có tới hơn một phần ba lực lượng lao động làm nghề nông.

Tại các nước đang phát triển, tính trung bình, phụ nữ chiếm 43% lực lượng lao động.

Tuy nhiên, ở các nơi có thống kê, phụ nữ chiếm chưa tới một phần năm số chủ đất, trong đó, các gia đình có chủ hộ là phụ nữ thường có diện tích ruộng nhỏ hơn so với khi chủ hộ là nam giới.

Một số ước tính cho thấy sản lượng thu hoạch được của nông dân là phụ nữ thấp hơn từ 20% tới 30% so với nông dân nam.

Hầu hết các nghiên cứu cho rằng sự chênh lệch tồn tại không phải phụ nữ kém kỹ năng hơn nam giới, mà bởi đa phần họ không tiếp cận được các nguồn tài nguyên thuận lợi như nam giới, chẳng hạn như hạt giống, phân bón, công cụ sản xuất.

Nếu tình trạng bất bình đẳng này được xử lý, sản lượng nông nghiệp tăng thêm có thể đủ để giảm lượng người suy dinh dưỡng xuống tới 17%, tương đương 150 triệu người, bằng dân số nước Nga.

Như vậy, vấn đề tạo bình đẳng nam-nữ trong quyền có đất và quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên không chỉ là vấn đề đạo đức hay chuyện trao quyền cho nữ giới mà còn là vấn đề kinh tế.