Đồng nhân dân tệ và đồng đô la
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

IMF đưa nhân dân tệ vào quỹ tiền dự trữ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo đưa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vào trong số các loại đồng tiền dự trữ chính của tổ chức này.

Hiện nay chỉ có đồng đôla Mỹ, euro, yên Nhật và bảng Anh là thuộc nhóm này.

IMF cho biết đồng nhân dân tệ ''đáp ứng tất cả các tiêu chí hiện nay'' và nên trở thành một phần của quỹ các loại tiền tệ dự trữ bắt đầu từ tháng 10 năm 2016.