GS. Nguyễn Đăng Dung
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Bảo vệ chế độ trước, nhân quyền sau'

Mặc dù ở Việt Nam vẫn còn xu hướng quan niệm 'bảo vệ chế độ trước, bảo vệ nhân quyền sau', song tình hình nhân quyền đã có những 'tiến bộ lớn', theo một nhà nghiên cứu về quyền con người và luật học từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC nhân ngày Quốc tế Nhân quyền của Liên hợp quốc (10/12) năm nay, Giáo sư Nguyễn Đăng Dung, từ Đại học Quốc gia Hà Nội, nói:

"Sau Hiến pháp (sửa đổi) năm 2013 cũng như là khi Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ, vấn đề nhân quyền cũng có tốt hơn, nhưng bên cạnh vẫn còn những công việc phải giải quyết".

Vẫn theo nếp cũ

Và nhà nghiên cứu về nhân quyền và hiến pháp nêu thêm chi tiết:

"Ví dụ những tiêu chuẩn của quốc tế về nhân quyền, thì chúng ta (Việt Nam) vẫn chưa được áp dụng một cách đầy đủ, thứ nọ, thứ kia còn thiếu hụt, nhất là về vấn đề thực tiễn.

"Vấn đề thực tiễn thì công việc của công chức, hay là quản lý đất nước cũng còn theo nếp cũ của nền kinh tế tập trung, vì vậy cho nên vẫn có xu hướng là bảo vệ chế độ trước, mới bảo vệ nhân quyền...

"Cũng có một số vấn đề ngay cả giới học thuật cũng chưa áp (dụng) hết những cái tiêu chuẩn (standards) của thế giới, thì làm sao thực tiễn nó thực thi được.

"Thực tiễn với lý thuyết nó rất là xa nhau, nhưng dẫu sao nó cũng có tiến bộ rất lớn," Giáo sư Nguyễn Đăng Dung nói với BBC hôm 08/12/2015.